• 28-02-2024

B870001644 - Hey daar TAALHELD!

Wil jij een verschil maken in de levens van vluchtelingen?

Ben jij die gemotiveerde vrijwilliger die taalles willen geven aan vluchtelingen. Als taalvrijwilliger speel je een cruciale rol in het helpen overbruggen van taalbarrières en het bevorderen van integratie. Het betreft spreektaal, je hoeft dus geen neerlandicus te zijn. Lesstof is aanwezig.
Je krijgt ook de kans om te leren van andere culturen, levensverhalen, nieuwe vriendschappen te sluiten en een positieve impact te hebben op de gemeenschap.

Spreekt dit je aan, wil jij bij ons team taalhelden aansluiten of meer informatie?
Neem dan contact met ons op en stuur een mail naar:

Rinske Koldenhof en Rob Bergevoet

vrijwilligerscentrale@welzijnhw.nl

Organisatie:

Welzijn Hoeksche Waard is een brede welzijnsorganisatie die zich inzet voor een samenleving waarin iedereen mee doet en mee telt. Dit kunnen we niet alleen en hebben hulp nodig van inwoners en vrijwilligers om met elkaar aan een samenleving te werken waarin we naar elkaar omkijken en elkaar helpen.

Taak omschrijving:

Het oefenen met vluchtelingen van de Nederlandse spreektaal. De modules van "het begint met taal" worden hiervoor gebruikt. Kijk maar eens op: https://www.hetbegintmettaal.nl/

 

Werktijden:

Dagen en tijden in overleg.

Wat bieden wij?

Welzijn Hoeksche Waard vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag aan.