De vrijwilliger

De Zelfevaluatie vergroot het werkplezier en de tevredenheid van vrijwilligers; betrokkenheid bij het doel en de organisatie neemt toe.

Je organisatie

De Zelfevaluatie helpt doelstellingen te halen, verhoogt de kwaliteit van het vrijwilligerswerk en zorgt voor goede samenwerking tussen vrijwilligers en betaalde krachten.

De buitenwereld

De Zelfevaluatie draagt bij aan een positief imago en helpt bij het werven van vrijwilligers, financiers en partners. 

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met de Goed Geregeld adviseur in de Hoeksche Waard. Wij denken graag mee over hoe u de zelfevaluatie in kunt zetten en hoe u vrijwilligers en mederwerkers hierbij kunt betrekken. Contactpersoon Corine Velthuyzen, mail Corine.Velthuyzen@welzijnhw.nl, telefoon 06-82845201.