Vrijwillige Inzet
Goed Geregeld

Vrijwillige Inzet Goed Geregeld

Wie zich vrijwillig inzet voor een ander, verdient het dat een organisatie goed met die inzet omgaat. Met de Zelfevaluatie helpen we organisaties om dat voor elkaar te krijgen. Zo kunnen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties doen waar ze goed in zijn: de samenleving mooier maken!

 

Hoe kan de Zelfevaluatie je helpen?

De vrijwilliger

De Zelfevaluatie vergroot het werkplezier en de tevredenheid van vrijwilligers; betrokkenheid bij het doel en de organisatie neemt toe.

Je organisatie

De Zelfevaluatie helpt doelstellingen te halen, verhoogt de kwaliteit van het vrijwilligerswerk en zorgt voor goede samenwerking tussen vrijwilligers en betaalde krachten.

De buitenwereld

De Zelfevaluatie draagt bij aan een positief imago en helpt bij het werven van vrijwilligers, financiers en partners. 

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met de Goed Geregeld adviseur in de Hoeksche Waard. Wij denken graag mee over hoe u de zelfevaluatie in kunt zetten en hoe u vrijwilligers en mederwerkers hierbij kunt betrekken. Contactpersoon Corine Velthuyzen, mail Corine.Velthuyzen@welzijnhw.nl, telefoon 06-82845201.