Vrijwilligerswerk
voor organisaties

Vrijwilligerswerk
voor organisaties

Heb je, net als wij, een organisatie die kan bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers? Dan helpen wij je graag op weg. We adviseren je bij de werving van vrijwilligers, bieden je vacatures aan via onze vacaturebank en helpen je jouw vrijwilligers aan je organisatie te binden. Ook verzorgen we trainingen die voor jouw organisatie en vrijwilligers van nut kunnen zijn. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Behoefteonderzoek gespecialiseerde vrijwilligers

Onlangs is er een onderzoek gedaan onder ons netwerk van maatschappelijke organisaties en dienstverleners die ondersteuning bieden aan (meer) kwetsbare doelgroepen. Het doel van het onderzoek was om in kaart te brengen of er behoefte is aan inzet van (gespecialiseerde) vrijwilligers voor kwetsbare doelgroepen, hoe groot de vraag is en of er bereidheid is om mee te werken om met dit belangrijke vraagstuk aan de slag te gaan.

De uitkomsten laten zien dat er behoefte is aan ondersteuning van vrijwilligers. De belangrijkste thema’s waar we ook in de Hoeksche Waard mee te maken hebben zijn Eenzaamheid, Dementie, maar ook de ondersteuning van mensen met psychische en financiële problematiek. Er is  een grote bereidheid om hierover mee te denken en actief in samen te werken.

Wil je ook meedenken en samenwerken op dit onderwerp? Stuur dan een mailtje naar corine.velthuyzen@welzijnhw.nl.

Vrijwilligerscollege: leer van elkaar

Het Vrijwilligerscollege zorgt dat organisaties van elkaar kunnen leren hoe ze hun vrijwilligers ondersteunen en hun taken doen. Als uw penningmeester al vier jaar uw organisatie op orde houdt, wil hij zijn kennis misschien wel delen met de Oranjevereniging in het dorp die net een nieuwe penningmeester heeft. 

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Bedrijven helpen vrijwilligersorganisaties, maar investeren daarmee ook in hun eigen organisatie. Bedenk maar eens wat een dag klussen voor een goed doel met een afsluitende BBQ doet voor uw team. De Vrijwilligerscentrale ondersteunt bedrijven bij het vinden en uitvoeren van projecten op het gebied van MBO.

 • Maatschappelijk & Sociaal Makelaar (Cromstrijen en Korendijk)

  Vragen of wilt u meer weten? Neem contact op met Corine Velthuyzen.

  06-82845201

  corine.velthuyzen@welzijnhw.nl

 • Medewerker Supportteam

  Vragen of wilt u meer weten? Neem contact op met Silvia de Bruin.

  06-82353903

  silvia.debruin@welzijnhw.nl

 • sociaal werker

  Vragen of wilt u meer weten? Neem contact op met Linda van der Wal.

  06-82848467

  linda.vanderwal@welzijnhw.nl

 • medewerker Bibliotheek Nieuw-Beijerland

  Vragen of wilt u meer weten? Neem contact op met Shirley Bijholt.

  06-23643859

  sh.m.bijholt@kpnmail.nl

 • vrijwilliger Bibliotheek Nieuw-Beijerland

  Vragen of wilt u meer weten? Neem contact op met Anneke de Ruijter.

  0186 692413

  deruijter.anneke@gmail.com

 • Medewerker Vrijwilligerscentrale

  Vragen of wilt u meer weten? Neem contact op met Rinske Koldenhof.

  06-82061707

  rinske.koldenhof@welzijnhw.nl