• 29-09-2021
  • Ria Folkertsma

Week tegen Eenzaamheid

Morgen, 30 september, start de Week tegen Eenzaamheid. En laten we eerlijk zijn, iedereen voelt zich weleens eenzaam. Volgens Jeannette Rijks, schrijver en onderzoeker op het gebied van eenzaamheid, is eenzaamheid te vergelijken met eten en drinken. Iedereen heeft weleens dorst of trek en dan ga je iets drinken of eten. Als je je eenzaam voelt, moet je dus iets doen om dat gevoel weg te nemen. Het wordt pas een probleem als je niet (meer) weet hoe je dat gevoel doorbreekt.

‘En dan helpt een activiteit op zich natuurlijk niet’, vertelt Corine Velthuyzen, sociaal makelaar bij Welzijn Hoeksche Waard. ‘Zo’n activiteit helpt pas als mensen zich daar prettig voelen, er graag heen gaan en er waardevolle contacten hebben. We zien bijvoorbeeld dat als mensen een keer bij een ontmoetingsactiviteit geweest zijn, bijvoorbeeld doordat ze door iemand zijn meegenomen en zich welkom hebben gevoeld, wel terugkomen. Maar als er niet iets is ontstaan, is de drempel een volgende keer veel te hoog om te komen. Wij trainen onze vrijwilligers die de ontmoetingsplekken organiseren daarom in omgaan met eenzaamheid.’

‘Gelukkig is er veel aandacht voor het onderwerp, ook omdat de afgelopen periode door de maatregelen voor veel kwetsbare mensen een heel eenzame tijd is geweest’, aldus Corine Velthuyzen. ‘Nu er meer kan, is dat gevoel wel voorbij voor mensen die de stap naar buiten wél kunnen en durven te zetten, maar er is ook een groep mensen die meer moeite hebben gekregen aan te sluiten en daar willen we er graag voor zijn. Dat doen we bijvoorbeeld door bij signalerende huisbezoeken informatie achter te laten, en door te zorgen dat mensen op een laagdrempelige manier contact kunnen leggen met een sociaal makelaar.’

‘Ook vanuit de Vrijwilligerscentrale zetten we in op dit onderwerp. We bieden bijvoorbeeld trainingen aan voor vrijwilligers die willen weten hoe ze in gesprek kunnen gaan over eenzaamheid, of die willen weten hoe je een sociaal netwerk om iemand heen kan bouwen, enzovoort. Al deze trainingen zijn terug te vinden op onze website, www.vrijwilligerscentralehw.nl.’

‘In de Hoeksche Waard wordt natuurlijk door meer organisaties aandacht besteed aan het oplossen van eenzaamheid. Ik heb daarom een – nooit volledig natuurlijk – overzicht gemaakt waarop allerlei initiatieven terug te vinden zijn. Dat overzicht is op onze website terug te vinden. Verder vinden we het belangrijk dat mensen weten dat ze met al hun vragen bij ons terecht kunnen. Ook als ze zich zorgen maken over iemand in hun buurt of familie’, besluit ze.

Wilt u meer weten of een gesprek met de sociaal makelaar is uw dorp? Bel dan 088-7308900, of mail corine.velthuyzen@welzijnhw.nl, of bel haar op 06-82845201.