• 14-01-2021
  • Corine Velthuyzen

Mogen we je iets vragen?

De maatregelen die het Covid19-virus met zich meebrengt maken het lastig om op locatie trainingen aan te bieden. Toch willen we je ook in deze tijd als vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie in staat stellen kennis op te doen en te delen met elkaar, op manieren die wél mogelijk zijn.

Met dit onderzoek willen we een goed beeld krijgen van hoe jij de informatie en kennis over belangrijke thema's wilt opdoen, zodat wij een aanbod kunnen doen dat aansluit bij jouw behoeften. 

Het invullen kost circa 3 minuten. Alvast heel hartelijk dank voor je bijdrage!