Jouw vrijwilligerswerk wordt gewaardeerd!

Jouw vrijwilligerswerk wordt gewaardeerd!

Op zaterdag 27 november gaan de wethouders Joanne Blaak-Van de Lagemaat, Paul Boogaard en Harry van Waveren langs vrijwilligersinitiatieven om ze namens Gemeente Hoeksche Waard in het zonnetje te zetten.  Maar welke vrijwilligersinitiatieven moeten dit zijn? Dat bepaal jij door burgerinitiatieven te nomineren waarvan je vindt dat ze die speciale aandacht verdienen.

De gemeente is op zoek naar bijzondere burgerinitiatieven die het afgelopen jaar hebben gezorgd voor ontmoeting, verbinding en meedoen, op het gebied van cultuur, sport, recreatie en/of een gezonde leefstijl. 

Voor het nomineren van een initiatief vragen we je bijgaande vragenformulier in te vullen. Op dit formulier kunt je een motivatie geven en we vragen je contactgegevens in te vullen. Deze worden alleen voor dit doel gebruikt.

Aanmelding voor vrijwilligerswaardering Gemeente HW

Contactgegevens
Over het initiatief
Max. 64,00MB
AVG