• 31-05-2021
  • Marina Steyn

B870001394 - SHB'ers (Signalerend Huisbezoekers) gezocht

SHB staat voor Signalerend HuisBezoek. In juni start Welzijn Hoeksche Waard met SHB in de voormalig gemeente Binnenmaas.

In opdracht van de gemeente signaleren vrijwilligers hoe het met het welzijn van de ouderen is. Ouderen kunnen daardoor langer en in betere kwaliteit thuis wonen. 

Vrijwilligers, de zogenaamde SHB’ers, krijgen een gratis training met praktijksituaties en interactieve theorie. Onderwerpen in deze training zijn: overbelaste mantelzorgers, eenzaamheid, verwaarlozing, dementie, financiën, ongewenste benadering, mishandeling en uitbuiting.

Daarna, met een vrijwilligersverzekering en een Verklaring Omtrent Gedrag op zak, nemen de SHB’ers bij de ouderen thuis een vragenlijst door. Als de coronamaatregelen dat niet toestaan, dan belt de vrijwilliger en worden de vragen telefonisch beantwoord.

De vrijwilliger heeft een belangrijke signalerende functie en gebruikt ogen, oren en intuïtie om afwijkende gedragingen of zorgsignalen te ontdekken. Gelukkig helpt de vragenlijst daarbij met korte vragen over gezondheid, wonen, mobiliteit, financiën, behoefte aan zorg- en dienstverlening, tijdsbesteding en contacten.

Bent u sociaal , geduldig, leergierig en een goede luisteraar? En lukt het u om vier of vijf ouderen per maand te spreken? Kunnen wij op u bouwen? Meld u zich dan HIER aan als vrijwilliger in een nieuw op te zetten team van enthousiaste, betrokken mensen. Het team zal één keer in vijf of zes weken bij elkaar komen om informatie uit te wisselen, casussen anoniem te bespreken en te leren van themapresentaties over bijvoorbeeld valpreventie, omgaan met dementie en brandveiligheid.

Organisatie:

Welzijn Hoeksche Waard is een brede, moderne welzijnsorganisatie die volop in beweging is. Wij ondersteunen kwetsbare inwoners in de Hoeksche Waard om te zorgen dat iedereen veilig en gezond oud te worden. Dat doen wij samen met bijna 400 vrijwilligers. Onze missie is dan ook: met elkaar, voor elkaar.

Sociaal werker

Heeft u vragen over deze vacature?

06 82548503

Marina Steyn - Sociaal werker