• 26-10-2022
  • Ton Schoman
  • De gemiddelde tijdsbelasting is ongeveer 4 uur per week, waarbij er piek- en dal periodes zijn gedurende het jaar. Je doet de werkzaamheden vanuit huis, waarbij er regelmatig overleg plaatsvindt in de omgeving.

B8700001536 - Secretaris voor regiobestuur Zonnebloem Vijf Delta Eilanden

De Zonnebloem regio ‘Vijf Delta Eilanden’ bestaat uit 15 lokale Zonnebloem afdelingen binnen de Zuid Hollandse Eilanden: Voorne-Putten, Rozenburg, Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard.

Taken voor het regiobestuur zijn:

• Heeft kennis en inzicht in de verenigingsstructuur en de doelstellingen van de Zonnebloem.

• Draagt de visie en ambitie van de landelijke Zonnebloem uit in de regio.

• Ondersteunt en motiveert de plaatselijke afdelingen bij het realiseren van de verenigingsdoelstellingen, het bezoekwerk en de op de persoon afgestemde activiteiten van de doelgroep.

• Onderzoekt welke behoeften er in de lokale afdelingen leven en speelt daarop in.

• Heeft oog voor de toekomstbestendigheid van de afdelingen en het Zonnebloemwerk in de regio.

• Stimuleert en organiseert deskundigheidsbevordering bij de vrijwilligers door het organiseren van workshops en stimuleert afdelingen in het werven van vrijwilligers en bij het vinden van sponsoring van activiteiten en ondersteunt hen daarbij waar nodig.

• Bouwt een relevant netwerk met andere organisaties of instellingen op.

• Stimuleert uitwisseling van kennis en ervaringen tussen afdelingen.

• Bevordert samenwerking tussen plaatselijke afdelingen.

• Stelt jaarlijks in samenwerking met de afdelingen een jaarplan op en stelt de begroting en jaarrekening van de regio vast.

• Zorgt voor een goede besluitvorming over de verdeling van de donateursgelden binnen de regio.

• Onderhoudt actief contact met de verenigingsconsulent.

Organisatie:

De Zonnebloem regio ‘Vijf Delta Eilanden’ bestaat uit 15 lokale Zonnebloem afdelingen binnen de Zuid Hollandse Eilanden: Voorne-Putten, Rozenburg, Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard. Alle afdelingen hebben een eigen bestuur en werken zelfstandig ten behoeve van onze gasten met een lichamelijke beperking. Het regiobestuur heeft als taak om de afdelingen te ondersteunen en heeft de volgende functies: Voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden activiteiten, bezoekwerk en communicatie.

Taak omschrijving:

Taken voor de secretaris zijn:

• Samen met de voorzitter de vergaderingen voorbereiden en de agenda opstellen en versturen.

• Een verslag maken van de regiovergaderingen en deze versturen.

• Bewaken van de actiepunten die uit de vergaderingen komen.

• Post (digitaal) behandelen.

• Het regelen van bestellingen van benodigde drukwerk en Zonnebloem artikelen.

• Netwerkfunctie met relevante externe organisaties.

• Zorgt voor opvolging werkafspraken en naleving statuten, huishoudelijk reglement en andere spelregels.

Wat vragen wij?

• Digitaal vaardig.

• Administratief onderlegd.

• Nauwkeurig en Ordelijk.

• Communicatief vaardig in de Nederlandse taal in woord en geschrift Als bestuurslid van de regio.

• Kun je goed samenwerken in een groep.

• Kun je goed verbinding leggen met anderen.

• Je vindt besturen boeiend en straalt enthousiasme uit.

• Je beschouwt vrijwillig niet als vrijblijvend.

• Start je voor een minimale bestuurstermijn van 3 jaar.

• Je bent integer.

Werktijden:

De gemiddelde tijdsbelasting is ongeveer 4 uur per week, waarbij er piek- en dal periodes zijn gedurende het jaar. Je doet de werkzaamheden vanuit huis, waarbij er regelmatig overleg plaatsvindt in de omgeving. 

Wat bieden wij?

• Afwisselend en leuk vrijwilligerswerk.

• Een startworkshop om goed geïnformeerd te worden over de Zonnebloem.

• Ondersteuning middels (functiegerichte) workshops en thema bijeenkomsten.

• De Zonnebloem vergoedt gemaakte onkosten

• Aanvullende verzekering gedurende werkzaamheden voor de Zonnebloem.

Heeft u vragen over deze vacature?

Ton Schoman -