• 01-11-2021
  • Dhr. D. Hitzert
  • De werkzaamheden betreffen de voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen (8 tot 10 keer per jaar) waar onder meer de begroting en jaarrekening, en de beleidsplannen worden vastgesteld.De gemiddelde tijdsb

B870001435 - Museum Hoeksche Waard zoekt bestuurslid museale zaken.

Wij zoeken iemand die oa belangstelling heeft voor het materiële en immateriële erfgoed van de Hoeksche Waard.

Organisatie:

Het Museum Hoeksche Waard te Heinenoord is gehuisvest in twee naast elkaar gelegen kapitale rijksmonumenten, het ambachtsherenhuis 't Hof van Assendelft en de herenboerderij Oost-Leeuwenstein. Het museum streeft ernaar om het cultuurhistorisch centrum van de Hoeksche Waard te zijn, waar leven, wonen en werken in het verleden wordt vertaald naar het heden. Door de wisselende tentoonstellingen en de vele tussentijdse presentaties en evenementen, kan gesproken worden van een dynamisch bedrijf. De Stichting Museum Hoeksche Waard kent een bestuur van 5 tot 7 leden die voor 4 jaar worden benoemd. De uitvoerende organisatie bestaat uit één directeur die wordt bijgestaan door zo'n 150 vrijwilligers.

Taak omschrijving:

• heeft belangstelling voor het materiële en immateriële erfgoed van de Hoeksche Waard en voor het museumbedrijf;

• bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten en heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een vrijwilligersorganisatie;

• voelt zich betrokken bij de missie en doelstellingen van Museum Hoeksche Waard en wil daarvoor mede verantwoordelijkheid dragen;

• is in staat strategische doelen te beoordelen en kan toezicht houden op de uitvoering van het beleid;

• is in staat om met de andere bestuursleden te werken als team;

• kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen;

• combineert het kunnen besturen op hoofdlijnen met een praktische instelling en inhoudelijke interesse;

• beschikt over netwerkvaardigheden en ziet zichzelf als ambassadeur van het museum.

Wat vragen wij?

Iemand met bestuurlijke kwaliteiten en affiniteit met het materiële en immateriële erfgoed van de Hoeksche Waard.

Werktijden:

De werkzaamheden betreffen de voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen (8 tot 10 keer per jaar) waar onder meer de begroting en jaarrekening, en de beleidsplannen worden vastgesteld.

De gemiddelde tijdsbesteding (inclusief vergaderen, bijwonen openingen exposities en ad hoc activiteiten) bedragen een tot twee dagen per maand en kunnen zowel ’s avonds als overdag plaatsvinden.

Wat bieden wij?

Wilt u een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Museum Hoeksche Waard dan kunt u dit kenbaar maken, voorzien van uw cv, aan de voorzitter van het bestuur, p/a Hofweg 13, 3274 BK Heinenoord of via de mail: bestuur@museumhw.nl Voor meer informatie over ons museum verwijzen wij u naar onze website www.museumhw.nl Het betreft een onbezoldigde bestuursfunctie.

Heeft u vragen over deze vacature?

Dhr. D. Hitzert -