• 15-12-2022
  • Arie Saarloos
  • Genoemde werkzaamheden kunnen zowel in ons museum als thuis worden uitgevoerd.

B870001544- MEDEWERKER GENEALOGIE & STREEKHISTORIE

Museum Hoeksche Waard zoekt vrijwilligers die zich willen inzetten voor het opzetten en uitbouwen van een databank van het binnen het museum aanwezige 'papieren familie-advertentiebestand'.

Naast stamboomonderzoek, het transcriberen van oude -meestal juridische- akten en geschriften, archiveren van documenten, etc. wordt er sinds een paar maanden door enkele vrijwilligers die werkzaam zijn in onze studiezaal, gewerkt aan een nieuwe databank, namelijk een Familieberichtenbank. Dit als aanvulling op de al bestaande foto- en databanken, zoals de foto's in de collectie van Jopie en Dick Leeuwestein, de catalogie van de streekbibliotheek en streekgenealogiecollecties. Deze zijn in te zien via de website van Museum Hoeksche Waard.

Organisatie:

Het museum te Heienenoord is gehuisvest ik twee naast elkaar gelegen rijksmonumenten, het Ambachtsherenhuis 't Hof van Assendelft en de boerderij Oost-Leeuwenstein. Beide locaties beschikken over een fraai aangelegde tuin met terras. Het museum streeft ernaar om het cultuurhistorisch centrum van de Hoeksche Waard te zijn, waar leven, wonen en werken in het verleden vertaald wordt naar het heden. Door de wisselende tentoonstellingen en de vele tussentijdse presentaties en evenementen kan gesproken worden van een dynamisch bedrijf. Bij het museum zijn zo'n 150 vrijwilligers actief.

Taak omschrijving:

Het opzetten en uitbouwen van een databank van het binnen het museum aanwezige 'papieren familie-advertentiebestand'.
Dit door het:
- Scannen van familieberichten uit lokale en landelijke kranten tussen circa de jaren 1890 en (voorlopig) begin 2000.
- Sorteren en controleren van de collectie losse familie-advertenties.
- Uitzoeken en verwijderen van dubbele advertenties.

Wat vragen wij?

- U bent zelfstandig ingesteld maar werk ook graag samen.
- U heeeft geduld om dit precieze werk te doen.
- U houdt ervan om dit soort uitzoek- en registratiewerk te verrichten

Werktijden:

Genoemde werkzaamheden kunnen zowel in ons museum als thuis worden uitgevoerd. Wilt u dit in het museum doen, dan zijn daarvoor de woensdagen, donderdagen en zaterdagen het meest geschikt, omdat dan ook andere studiezaalmedewerkers actief zijn.

Wat bieden wij?

Een bijzondere werkplek die van historisch belang is binnen de Hoeksche Waard met gezellige en enthousiaste collega's. Dus heeft u tijd beschikbaar naast uw baan of bent u gestopt met uw actieve loopbaan en ziet u dit als een nuttige invulling van uw vrije tijd, denk dan eens na of dit soort vrijwilligerswerk iets voor u is. Vanuit het museum worden diverse werkgerelateerde cursussen aangeboden. Verder- Ongevallenverzekering en WA-verzekering voor schade aan derden.

Heeft u vragen over deze vacature?

Arie Saarloos -