• 06-08-2020
 • In overleg 2-3 uur in de week. Dit kan zowel in de ochtend, middag, avond of in het weekend.

B870001332 - Jij bent er voor een gezin waar jeugdzorg betrokken is!

Soms is er van alles aan de hand in een gezin en is er behoefte aan persoonlijke aandacht.

Soms is er van alles aan de hand in een gezin en is er behoefte aan persoonlijke aandacht. Jij bent er voor het gezin en sluit aan ze zelf behoefte aan hebben. Dit kan zijn door; - een luisterend oor te bieden - mee te denken, samen oplossingen te bedenken voor bijvoorbeeld uitbreiden van het netwerk of het organiseren van het huishouden - samen wat te ondernemen met de kinderen - extra aandacht te hebben voor een tiener in het gezin - meegaan naar een afspraak

Organisatie:

Humanitas Wel Thuis is een project waarbij je als vrijwilliger gezinnen ondersteund waar jeugdzorg of andere hulpverlening bij betrokken is. De ouder(s) en kind(eren) hebben vaak naast de hulpverlening ook behoefte aan iemand die er voor hen is, iemand die een luisterend oor kan bieden en die voor een langere periode ondersteuning kan geven bij juist de alledaagse dingen in het leven. De taak van de hulpverlening veranderd niet, een vrijwilliger wordt echt ingezet als ondersteuning bij de dagelijkse dingen náást de reguliere hulpverlening.

Taak omschrijving:

 • bouw je een vertrouwensband op met het gezin
 • bied je praktische en emotionele ondersteuning aan het gezin
 • bespreek je knelpunten en moeilijke situaties
 • ondersteun je bij opvoedingsvaardigheden
 • help je het gezin hun eigen netwerk te versterken en te benutten
 • stimuleer je gezinsleden om oplossingen te bedenken en te realiseren zodat ze in de toekomst zelfstandig kunnen functioneren

Wat vragen wij?

 •  een neutrale houding kunnen innemen t.o.v. gezin en hulpverlening
 •  over voldoende levenservaring beschikken
 •  een evenwichtige persoonlijkheid hebben en in staat zijn tot reflectie
 •  voldoende kennis en ervaring hebben over het opvoeden van kinderen
 •  stevig in de schoenen staan en stressbestendig zijn
 •  respectvol om kunnen gaan met de waarden, normen en gewoontes van het gezin
 • 2-3 uur per week beschikbaar zijn en zich voor min. één jaar kunnen verbinden aan een gezin

Wat bieden wij?

 • uitdagend, leuk en interessant vrijwilligerswerk
 • een uitgebreide, toegepaste training
 • professionele begeleiding, altijd iemand om op terug te vallen  
 • terugkombijeenkomsten en themabijeenkomsten met collega-vrijwilligers 
 • onkostenvergoeding en verzekering