• 08-09-2021
  • Mart Toet
  • Die bepalen de toezichtouders zelf. Vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn er om de 10 weken. Meestal dus een keer of 5 per jaar. Daarnaast zijn er zeker nog wel wat andere zaken, maar die zijn individueel in te vullen.

B870001420 - Lid van de Raad van Toezicht

Toezichthouders zijn onbezoldigd en zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering door de Raad van Bestuur. 

Als toezichthouder is een beetje verstand van besturen, secretariële zaken, financiën zeker gewenst! Ervaring met een toezichthoudende functie is heel mooi! Maar vooral enthousiasme om dingen mogelijk te maken voor mensen met een ernstige meervoudige beperking.

Organisatie:

Stichting Zomerkind is een kleine zorgorganisatie, op twee locaties in Nieuw-Beijerland. Ca 16 kinderen en jongvolwassenen, 15 (partime) medewerkers en ca 50 vrijwilligers! Zaken zijn goed geregeld, de organisatie voldoet aan alle (kwaliteits-)eisen. Alleen de medewerkers die met de kinderen en jongvolwassenen werken zijn in dienst.

Taak omschrijving:

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden. De Raad kent geen specifieke taakverdeling en bespreekt de aan de orde zijnde onderwerpen collegiaal. De agenda bestaat deels uit punten die de Raad van Toezicht relevant vindt en deels uit punten die door de Raad van Bestuur voor goedkeuring worden voorgelegd (bijvoorbeeld een beleidsplan of een begroting). De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat ook de leden van de Raad van Bestuur.

Wat vragen wij?

Meedenkers, mensen met ervaring als toezichthouder of commissaris in het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs of de zorg. En mensen die bereid zijn wat tijd te investeren in een boeiende organisatie.

Wat bieden wij?

Weinig als het om geld gaat, maar veel als het gaat om het meewerken aan de bloei van een mooie organisatie die staat voor kwaliteit en goede zorg.